انحلال شبه نظامیان "لواء اليوم الموعود" وابسته به جریان صدر

 انحلال شبه نظامیان "لواء اليوم الموعود" وابسته به جریان صدر

به گزارش کانال مطالعات عراق، مقتدی صدر رهبر جریان صدر و ائتلاف سائرون...
2021/11/20

 انحلال شبه نظامیان "لواء اليوم الموعود" وابسته به جریان صدر
 انحلال شبه نظامیان "لواء اليوم الموعود" وابسته به جریان صدر