مخالفت تلویحی مقتدی صدر با کاندیداتوری هوشیار زیباری

مخالفت تلویحی مقتدی صدر با کاندیداتوری هوشیار زیباری

مقتدی صدر: اگر نامزدهای پست ریاست جمهوری دارای صلاحیت نیستند، نمایندگان به آن‌ها رأی...
2022/02/05

مخالفت تلویحی مقتدی صدر با کاندیداتوری هوشیار زیباری
مخالفت تلویحی مقتدی صدر با کاندیداتوری هوشیار زیباری