این کتاب به مجموعه محافل و مجالس پیران و بزرگان حاضر در بغداد  پرداخته است. وی با برشمردن 233 خانه پرنفوذ بغدادی که محل رفت و آمد بزرگان و ادیبان و عالمان اسلامی و مسیحی و یهودی بوده است، به بیان شرح حال صاحبان مجالس و برخی از افراد حاضر در آن خانه می پردازد.

نام کتاب : البغدادیون اخبارهم و مجالسهم
نام نویسنده : ابراهیم الدروبی
چاپ : الرابطه - بغداد
سال : 1958 میلادی

تاریخ نشر: 
1958
2020/08/18

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
3 + 4 =

نظرات کاربران