جنگ نرم اسرائیل در امارات علیه اندیشه مقاومت در عراق

جنگ نرم اسرائیل در امارات علیه اندیشه مقاومت در عراق

در روزهای گذشته، سفارت رژیم صهیونیستی در ابوظبی اعلان کرد که جشنی برای یادبود و بزرگداشت سربازان کشته شده در نبرد شش روزه با اعراب و نبردهای پراکنده اسرائیل با محور مقاومت را در محل آن سفارتخانه، برگزار خواهد کرد.

فارغ از میزان شرم‌آوری این رویداد برای یک کشوری که خود را کشور عربی و ایالات متحده عربی می نامد، و از دیگر سو، ضدعرب‌ترین و ضداسلامی‌ترین جشن یعنی جشن تجلیل از سربازان یهودی اسرائیلی کشته شده در نبردِ با مسلمانان عرب را در کشور خود برگزار می کند، می توان گفت که این رویداد قصد دارد تا ذهن های معطوف به ماجراهای مهم فلسطین و اقدامات جدید محور مقاومت ضد کیان صهیونیستی در منطقه را متوجه خود کرده و اسرائیل را نه در موضع ضعف و ورشکستگی که اتفاقا در موضع قدرت و بالندگی قرار دهد. و متأسفانه تنها یاور اسرائیل در این پروژه، امارات متحده عربی است.

پیوند این رویداد با مسئله کشورهای عربی از جمله عراق

نکته مهم اینجاست که این رویداد درواقع جای «جانی و قربانی» را عوض می کند. طی این رویداد سربازان اسرائیلی که توسط نیروهای رزمی کشورهایی نظیر عراق و مصر و سوریه یا لبنان کشته شده اند تجلیل می شوند. مفهومِ این منطوق این است که طرف مقابل اینچنین نبردی، از جمله عراق، در مقام قباحت و نکوهیدگی‌اند.

به عبارت ساده تر، این تجلیل درواقع اعتراضِ اسرائیل از پنجره امارات خطاب به کشورهای عربی است که: «شمار سربازان ما را می کشید!!». این دست از رویدادها تا میزان قابل توجهی اندیشه مقاومت آرمان فلسطین در کشورهای عربی را تحت الشعاع قرار داده و به ویژه بین جوانان رسوخ اثر می کند. این اقدامات یعنی اسرائیل فرهنگ‌ِ عادی سازی با کشورهای عربی را با رویکردی خصمانه و نفرت‌جویانه آغازیده و هدفش ایجاد جنگ نرم در کشورهای طرفدار آرمان فلسطین از جمله عراق است که به اسرائیل یورش برده و بدان زخم زده است.

اسرائیل مدت هاست که در عراق نفوذ کرده و در زمینه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و امنیتی و انرژی، فعالیت های متعددی انجام می دهد. اسرائیل به طرز جدّی سیستم مدیریتی کُرد در عراق را در جانب خود دیده و به هرشکلی از اقدامات منتهی به تجزیه عراق و استقلال کامل کردستان عراق حمایت می کند. همچنانکه در ماجرای نبرد کرکوک در سال 2017 که منتهی به عقب نشینی میلیشی های کرد از کرکوک شده و میدان بزرگ نفتی کرکوک به دست دولت رسمی عراق افتاد، اسرائیل به طور جدّی برای حمایت از کردستان عراق در برابر دولت رسمی اقدام می ورزید.

 

 

2022/05/11

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
2 + 17 =

نظرات کاربران