این کتاب به بررسی احوال و اندیشه ها و آثار نوشته شده ی علی الوردی می پردازد. علی الوردی یکی از اساتید بارز و مبرم عراق در علوم اجتماعی و جامعه شناسی و تاریخی بوده و یکی از مورخان معاصر کشور عراق بود.

نام کتاب : علی الوردی شخصیته و منهجه و افکاره الاجتماعیه
نام نویسنده : ابراهیم الحیدری
ناشر : منشورات الجمل
سال : 2012 میلادی

ناشر: 
منشورات الجمل
تاریخ نشر: 
2012
2020/08/18

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
5 + 8 =

نظرات کاربران