این کتاب جزو مصادر تاریخی است که به بررسی احوال سه شهر بغداد و بصره و نجد می پردازد؛ مهمترین بخش این کتاب، هم زمانی نویسنده با محمد بن عبدالوهاب، بنیانگزار فرقه تکفیری وهابیت است. وی با جزئیات تمام و در قالب مدح و سرور، تمام سرزمین گشایی و انسان کُشی های محمد بن عبدالوهاب و سعود( سرسلسله آل سعود) را گزارش کرده و یکی از منابع دست اول در شناخت جنایات وهابیت می باشد که بدست یک عالم و مورخ سلفی نوشته شده است.

نام کتاب : عنوان المجد
نام نویسنده : ابراهیم البغدادی 
ناشر : دارالحکمه
شماره چاپ : چاپ اول
سال : 1998 میلادی

ناشر: 
دارالحکمه
تاریخ نشر: 
1998
2020/08/18

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
6 + 11 =

نظرات کاربران