آمریکا و اسرائیل در عراق به دنبال چه هستند؟

محمود المشدانی سیاستمدار اهل سنت عراق:

آمریکا و اسرائیل در عراق به دنبال چه هستند؟

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
19 + 1 =

نظرات کاربران