نوری مالکی: کسی حق ندارد از خارج در مورد حشد الشعبی سخن بگوید.

نوری مالکی: کسی حق ندارد از خارج در مورد حشد الشعبی سخن بگوید.

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
2 + 1 =

نظرات کاربران