هشدار مسئول عراقی در خصوص احتمال ازاد سازی تروریست ها

هشدار مسئول عراقی در خصوص احتمال ازاد سازی تروریست ها

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
6 + 7 =

نظرات کاربران