تصویر: 
مکان های دیدنی بصره

جاذبه های گردشگری عراق را یکی پس از دیگری معرفی کردیم؛ سفر به این کشور بعد از سال‌ها جنگ می‌تواند دوباره مقصدی متفاوت برای گردشگران و مسافران از اقصی‌نقاط جهان باشد. مکان‌های مذهبی عراق از جمله کربلا و نجف در بین ایرانیان شناخته شده‌تر از جاذبه‌های معماری آن است، ولی به دور از عقاید شخصی باید گفت که عراق یکی از مهمترین گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی جهان است.

جاذبه های گردشگری عراق را یکی پس از دیگری معرفی کردیم؛ سفر به این کشور بعد از سال‌ها جنگ می‌تواند دوباره مقصدی متفاوت برای گردشگران و مسافران از اقصی‌نقاط جهان باشد. مکان‌های مذهبی عراق از جمله کربلا و نجف در بین ایرانیان شناخته شده‌تر از جاذبه‌های معماری آن است، ولی به دور از عقاید شخصی باید گفت که عراق یکی از مهمترین گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی جهان است.

جاذبه های گردشگری عراق را یکی پس از دیگری معرفی کردیم؛ سفر به این کشور بعد از سال‌ها جنگ می‌تواند دوباره مقصدی متفاوت برای گردشگران و مسافران از اقصی‌نقاط جهان باشد. مکان‌های مذهبی عراق از جمله کربلا و نجف در بین ایرانیان شناخته شده‌تر از جاذبه‌های معماری آن است، ولی به دور از عقاید شخصی باید گفت که عراق یکی از مهمترین گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی جهان است.

جاذبه های گردشگری عراق را یکی پس از دیگری معرفی کردیم؛ سفر به این کشور بعد از سال‌ها جنگ می‌تواند دوباره مقصدی متفاوت برای گردشگران و مسافران از اقصی‌نقاط جهان باشد. مکان‌های مذهبی عراق از جمله کربلا و نجف در بین ایرانیان شناخته شده‌تر از جاذبه‌های معماری آن است، ولی به دور از عقاید شخصی باید گفت که عراق یکی از مهمترین گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی جهان است.

2020/06/19

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
9 + 5 =

نظرات کاربران