توییت یحیی الکبیسی پژوهشگر مسائل عراق درباره امکان برگزاری انتخابات شفاف و سالم در عراق: 
 توییت یحیی الکبیسی پژوهشگر مسائل عراق درباره امکان برگزاری انتخابات شفاف و سالم در عراق: 

 توییت یحیی الکبیسی پژوهشگر مسائل عراق درباره امکان برگزاری انتخابات شفاف و سالم در عراق: 

وقتی که کشور در گرو فعالیت گروه های سیاسی است که قانون اساسی و قوانین موضوعه را براساس منافع  و مصالح شخصی و توافق نامه های سیاسی زیر پا می گذارند، طبیعی است کمسیاریایی که برای انتخابات تشکیل می شود، تشکیلاتی سیاسی و وابسته به احزاب باشد. منطقی این است که سخن گفتن از برگزاری انتخاباتی سالم و شفاف و عادلانه در عراق را همچون موارد سیاسی دیگر، خیالی و غیرواقعی بدانیم. 

2021/01/20

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
10 + 7 =

نظرات کاربران