توییت کنایه آمیز حیدر القریشی فعال توییتری عراقی به سخنان اخیر رغد، دختر صدام حسین: 
  توییت کنایه آمیز حیدر القریشی فعال توییتری عراقی به سخنان اخیر رغد، دختر صدام حسین: 
  توییت کنایه آمیز حیدر القریشی فعال توییتری عراقی به سخنان اخیر رغد، دختر صدام حسین: 

  توییت کنایه آمیز حیدر القریشی فعال توییتری عراقی به سخنان اخیر رغد، دختر صدام حسین: 

رغد می گوید بابا دوست نداشت خون ببیند!    درست است و به همین دلیل هم مخالفان خود را درحالی که زنده بودند و دست و پای آنها بسته شده بود دفن می کرد!

2021/02/17

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
16 + 0 =

نظرات کاربران