اظهارنظر مقتدی صدر درباره ماجرای اوکراین و واکنش ها به آن
اظهارنظر مقتدی صدر درباره ماجرای اوکراین و واکنش ها به آن
اظهارنظر مقتدی صدر درباره ماجرای اوکراین و واکنش ها به آن

اظهارنظر مقتدی صدر درباره ماجرای اوکراین و واکنش ها به آن

به گزارش مطالعات عراق، روزنامه العرب چاپ لندن در مطلبی پیرامون مواضع اخیر مقتدی صدر  نسبت به بحران اوکراین و عملیات نظامی روسیه در این کشور نوشت: 

- مواضع مقتدی صدر در خصوص بحران اوکراین باعث جنجال بسیاری شده است. به ویژه اینکه او به شدت از روسیه انتقاد کرده است و به نظر می رسد این گونه اظهار نظرها خالی از حساب های سیاسی نباشد و نوعی پیام برای ایالات متحده آمریکا نیز تلقی می شود.

- طرفداران صدر این موضع مقتدی را نشان دهنده سیاست بی طرفی عراق و فاصله گرفتن از درگیری های منطقه ای و بین المللی می داننند. 

- سخنان صدر در خصوص بحران اوکراین و واژگانی که در این زمینه استفاده کرده است، نشان دهنده موضعی است که تمایل به اردوگاه غرب دارد که تحت رهبری ایالات متحده آمریکا است. 

2022/03/05

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
7 + 2 =

نظرات کاربران