سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!
سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!
سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!
سیاستمدار سُنی مذهب عراق: خروج آمریکا از عراق، این کشور را هم چونان افغانستان می کند!

به گزارش مطالعات عراق، اثیل النجیفی از سیاستمداران اهل سنت عراق و از رهبران حزب متحدون در توییتی در واکنش به تحولات این روزهای افغانستان نوشت: 

بدون شک خروج آمریکا از عراق باعث فروپاشی برخی نهادهای امنیتی خواهد شد که به حمایت و پشتیبانی آمریکا وابسته هستند. مشکل این است که آمریکایی ها و دولت عراق به دنبال این هستند که تا آخرین لحظه این وابستگی را حفظ کنند. مناطق جنوبی به حشد خود متکی خواهند شد و مناطق ما با بحران روبرو می شوند. ما باید برای مناطق خود رهبرانی را انتخاب کنیم که بتوان در مرحله ای که خلاء رهبری ایجاد می شود به آنها تکیه کرد. 

2021/08/22

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
2 + 14 =

نظرات کاربران