مشعان الجبوری سیاسمتدار اهل سنت عراق و رئیس حزب الوطن: 
مشعان الجبوری سیاسمتدار اهل سنت عراق و رئیس حزب الوطن: 

مشعان الجبوری سیاسمتدار اهل سنت عراق و رئیس حزب الوطن: 

ما از دولت مرکزی که قدرت واقعی آن در دست افراد میانه رویی مثل حید العبادی، مصطفلی الکاظمی، فائق زیدان و عثمان الغانمی باشد را می پذریم. اما غیرممکن است که اهل سنت به زندگی در سایه حکومتی ادامه دهند گره های شبه نظامی فرقه گرا بر آن حکومت می کنند و ما را نواده های قاتلان امام حسین (علیه السلام) می دانند. درحالی که اجداد خودشان و نه اجداد ما به او خیانت کرده و او را به قتل رساندند.

2020/12/30

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
4 + 0 =

نظرات کاربران