هشدار درباره اختلاف افکنی بین شیعیان
هشدار درباره اختلاف افکنی بین شیعیان
هشدار درباره اختلاف افکنی بین شیعیان

هشدار درباره اختلاف افکنی بین شیعیان

به گزارش مطالعات عراق به نقل از شفق نیوز، فالح الفیضا رئیس همپیمانی "العقد الوطنی" و عضو چارچوب هماهنگی در سخنانی بر ضرورت وحدت در بیت شیعی و همراهی چارچوب هماهنگی و جریان صدر تاکید کرد. 

وی در سخنانی با بیان این موضوع تصریح کرد: آقای مقتدی صدر در توطئه ای که برای ایجاد اختلاف و چند دستگی بین بین شیعی در جریان است نقشی ندارد. ضمن اینکه چارچوب هماهنگی هم دشمن جریان صدر نیست و تمایلی ندارم که اعلام کنم چارچوب هماهنگی در برابر جریان صدر هماهنگ و منسجم است. 

2022/01/26

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
11 + 5 =

نظرات کاربران