وضعیت نگران کننده کشاورزی در عراق
وضعیت نگران کننده کشاورزی در عراق
وضعیت نگران کننده کشاورزی در عراق

وضعیت نگران کننده کشاورزی در عراق

به گزارش مطالعات عراق، کشور از جمله کشورهایی است که خاکی بسیار حاصلخیز برای کشاورزی دارد. 

در سال 1995 کشاورزی 18 درصد از تولید ناخالص عراق را به خود اختصاص می داد. اما در سال های خیر این میزان به 2 درصد کاهش یافته است. 

جنگ های پی درپی، مهاجرت از روستاها به شهرها، خشکسالی و کم آبی، بی توجهی مقامات مسئول و فساد موجود در بخش کشاورزی از عللی هستند که شرایط اقتصادی کشور عراق به وضعیت کنونی رسانده است. 

2021/11/02

فرم نظرات

کپچا
این سوال برای تشخیص کاربران واقعی از ربات میباشد .
3 + 1 =

نظرات کاربران