داغترین‌ها: #پخش زنده جشن روز پدر 00:00 / 02:26 فرزند خلف امیر المومنین و شیعه واقعی ایشان...

حاج حامد الخفاف مدیر دفتر آیت الله سیستانی در لبنان:فرزند خلف امیر المومنین و شیعه واقعی ایشان......
2021/02/24

 داغترین‌ها: #پخش زنده جشن روز پدر   00:00 / 02:26 فرزند خلف امیر المومنین و شیعه واقعی ایشان...
 داغترین‌ها: #پخش زنده جشن روز پدر   00:00 / 02:26 فرزند خلف امیر المومنین و شیعه واقعی ایشان...