جزئیات سفر ناگهانی الحلبوسی به امارات چیست؟

جزئیات سفر ناگهانی الحلبوسی به امارات چیست؟

به گزارش کانال مطالعات عراق به نقل از هنا الخبر، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق در سفر...
2022/04/03

جزئیات سفر ناگهانی الحلبوسی به امارات چیست؟
جزئیات سفر ناگهانی الحلبوسی به امارات چیست؟