سفیر سابق امریکا در بغداد: امریکا خاورمیانه را ترک نمی‌کند

 سفیر سابق امریکا در بغداد: امریکا خاورمیانه را ترک نمی‌کند

به گزارش کانال مطالعات عراق به نقل از الفرات نیوز، با نزدیک شدن زمان...
2021/11/23

 سفیر سابق امریکا در بغداد: امریکا خاورمیانه را ترک نمی‌کند
 سفیر سابق امریکا در بغداد: امریکا خاورمیانه را ترک نمی‌کند